Planonderdelen

Het ontwerp
Het ontwerp geeft de gewenste indeling van een groenobject weer. Een ontwerp wordt opgesteld aan de hand van uw wensen, de uitgangspunten (bodem, stand van de zon etc.), de landschappelijke ligging en de stijl van het huis of de omgeving. Voordat ik een definitief ontwerp maak, zal ik eerst een conceptontwerp (of meerdere) opstellen en deze met u bespreken zodat ik eventuele opmerkingen in het definitieve ontwerp kan verwerken.

Het beplantingsplan
Het beplantingsplan bestaat uit een beschrijving van de bestaande situatie, de visie op de beplanting, een beschrijving van het beplantingsontwerp, een beplantingstekening en een plantlijst. De tekening geeft de plek van de verschillende soorten beplanting weer met een code. Deze code komt overeen met de code op de beplantingslijst. De plantlijst beschrijft de aan te planten beplantingssoorten met onder andere hun bloeiwijze, bloeikleur, hoogte, gewenste grondsoort en aan te schaffen aantallen (zodat u met de plantlijst direct naar de kweker kunt om een offerte aan te vragen).

Het beheerplan
Het beheerplan beschrijft het onderhoud van de beplanting in het ontwerp. Onder andere worden de volgende onderdelen beschreven: de bestaande situatie, de beheervisie, het gewenste eindbeeld, de onderhoudsfrequentie en het onderhoudstijdstip.

Het technisch plan
Het technisch plan bestaat desgewenst uit een matenplan (een plan met de maten van het ontwerp waarmee een aannemer de uitvoering kan beginnen) en technische uitwerkingen van bijvoorbeeld verhardingen, constructies of hoogteverschillen.

Illustraties
Desgewenst kan ik illustraties maken worden om bepaalde apsecten van een plan te verduidelijken of om de lay-out te verfraaien.

De aanleg
De aanleg van uw tuin of groenobject kan ik voor u verzorgen in overleg met een aannemer. Aan de hand van een door mij opgesteld ontwerp zal de aannemer een offerte kunnen opstellen van de aanleg ervan. Ik zal, als dat gewenst is, tijdens de aanleg als contactpersoon kunnen blijven functioneren.