Werkvelden

Als "De Aardewerker" houd ik me bezig met het maken van inrichtingsplannen, beplantingsplannen, beheerplannen, technische plannen en illustraties voor particulieren, bedrijven, overheidsinstanties, verenigingen en stichtingen.
Daarnaast kan ik zorgen voor de aanleg van groenplannen in samenwerking met een aannemer.

Ik kan onder andere gevraagd worden voor het ontwerpen van particuliere tuinen en bedrijfstuinen, het ontwerpen van speelplekken en openbaar groen voor gemeenten, het maken van inrichtings- en beheerplannen voor beheerinstanties van kleine landschapslementen zoals poelen, natuurvriendelijke oevers, boomgaarden, singels en erfbeplanting, het uitzetten en tekenen van wandelroutes, het inrichten van recreatieve voorzieningen, het maken van illustraties voor diverse projecten en het uitvoeren van inventarisatiewerk met betrekking tot stedelijke en landschappelijke beplantingen in het kader van onder andere beheerplannen.

Tuinen
 • Siertuin
 • Verblijfstuin
 • Moestuin
 • Balkontuin
 • Ecologische tuin
 • Erfbeplanting
 • Speeltuin
 • Landgoed
 • Recreatiepark
Gemeentegroen
 • Speeltuinen
 • Beplantingsvakken
 • Parkgroen
Landschap
 • Poelen
 • Hagen/heggen
 • Bomenrijen
 • Boomgaarden
 • Bosjes
 • Natuurvriendelijke oevers
 • Fiets-/wandelpaden
 • Recreatievoorzieningen